Pajistile Cenad
PDF Print Email

Asociatia Excelsior, in calitate de custode al ariilor naturale protejate, implementeaza
proiectul "Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338
Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad"
.
Este al doilea proiect in implementare in Regiunea Vest pentru axa 4.1 a POIM "Cresterea
gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si
refacerea ecosistemelor degradate".
Zona de implementare a proiectului este reprezentata de ariile naturale protejate
ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad, care se
intind pe teritoriul judetului Timis.
Valoarea proiectului este de 1.941.115,00 lei, 100% nerambursabil.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv 01.05.2017 - 30.04.2020.
Scopul proiectului este de a asigura documentatiile stiintifice si administrative necesare
bunei gestiuni a ariilor naturale protejate vizate, asigurarea sau imbunatatirea starii de conservare a
speciilor si habitatelor de interes conservativ, prin elaborarea planurilor de management.
Pentru atingerea scopului proiectului se vor desfasura urmatoarele activitati:
- Iventarierea, cartografierea si determinarea starii de conservare a speciilor si habitatelor
de interes conservativ.
- Evaluarea socio-economica a comunitatilor locale.
- Evaluarea factorilor mediului abiotic la nivelul ariilor naturale protejate.
- Dezvoltarea bazelor de date GIS suport pentru planurile de management si a bazelor
cartografice.
- Elaborarea si aprobarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate.
- Informarea si consultarea comunitatilor locale cu privire la starea ariilor naturale
protejate si la conditiile de gestiune a acestora, in special cu privire la masurile de conservare
propuse in planurile de management.
- Constientizarea comunitatilor locale cu privire la importanta ariilor naturale protejate.
- Intarirea capacitatii administrative a custodelui.