Mlastinile Satchinez
PDF Print Email

Asociatia Excelsior, in calitate de custode al ariilor naturale protejate, implementeaza
proiectul "Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlastina Satchinez,
ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez
".
Este primul proiect in implementare in Regiunea Vest pentru axa 4.1 a POIM "Cresterea
gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si
refacerea ecosistemelor degradate".
Zona de implementare a proiectului este reprezentata de ariile naturale protejate
ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile
Satchinez, care se intind pe teritoriul judetelor Arad si Timis.
Valoarea proiectului este de 2.301.650,00 lei, 100% nerambursabil.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv 01.05.2017 - 30.04.2020.
Scopul proiectului este de a asigura documentatia stiintifica si administrativa necesara
bunei gestiuni a ariilor naturale protejate vizate, asigurarea sau imbunatatirea starii de conservare a
speciilor si habitatelor de interes conservativ, prin elaborarea planului de management.
Pentru atingerea scopului proiectului se vor desfasura urmatoarele activitati:
- Iventarierea, cartografierea si determinarea starii de conservare a speciilor si habitatelor
de interes conservativ.
- Evaluarea socio-economica a comunitatilor locale.
- Evaluarea factorilor mediului abiotic la nivelul ariilor naturale protejate.
- Dezvoltarea unei baze de date GIS suport si a bazei cartografice.
- Elaborarea si aprobarea planului de management al ariilor natural protejate.
- Informarea si consultarea comunitatilor locale cu privire la starea ariilor naturale
protejate si la conditiile de gestiune a acestora, in special cu privire la masurile de conservare
propuse in planul de management.
- Constientizarea comunitatilor locale cu privire la importanta ariilor naturale protejate.
- Intarirea capacitatii administrative a custodelui.
Avand in vedere importanta Mlastinilor Satchinez, cunoscute si ca "Delta Banatului",
pentru conservarea biodiversitatii in vestul tarii, in special pentru speciile de pasari care ajung aici
in migratie si pentru reproducere, proiectul se incadreaza in lista celor mai importante intreprinderi
pentru conseravrea biodiversitatii si a capitalului natural, din aceasta perioada.