Publicare articol media Evergreen
PDF Print Email

Nr. 85 / 02.05.2019

Invitatie depunere oferta

REF: Publicare articol media

Denumire proiect: ”Cooperare pentru conservarea si promovarea gradinaritului traditional””, Cod eMS: ROHU-218

Denumire contract: Publicare articol media

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia directa, având ca obiect ”Cooperare pentru conservarea si promovarea gradinaritului traditional””, Cod eMS: ROHU-218

Obiectul şi locul de implementare a contractului: publicarea unui articol media, online

Tip şi durată contract: Contract de servicii, durata 1 luna

Criteriu de atribuire: ,, preţul cel mai mic”

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr 18, sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este atasata prezentei adrese. De asemenea, se poate obţine de la sediul asociaţiei din Arad, str Suceava nr. 18, sau se poate solicita printr-un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr. 18, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Resp achizitii, Preşedinte

Cocirca Andra Pascu Cristian


CAIET DE SARCINI

pentru Publicare articol media

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior în cadrul proiectului ”Cooperare pentru conservarea si promovarea gradinaritului traditional”, Cod eMS: ROHU-218 doreşte să încheie procedura de achiziţie publică, achizitie directa, criteriul de atribuire preţul cel mai mic, un contract de servicii: Publicare articol media

Specificatiile tehnice minime:

Publicarea unui articol mediaopnline. Articolul va contine informatiile si siglele furnizate de beneficiar.

Valoare estimata 399 lei + TVA


Resp achizitii, Preşedinte

Cocirca Andra Pascu Cristian