evenimente_vd
PDF Print Email

Nr.  164 / 30.09.2019

Invitatie depunere oferta


REF: Achizitie Servicii Asigurare logistică pentru organizare evenimente Verba Docent Arad

Denumire proiect: ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Denumire contract: Achizitie Servicii Asigurare logistică pentru organizare evenimente Verba Docent Arad

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia directa, având ca obiect ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Achizitie Servicii Asigurare logistică pentru organizare evenimente Verba Docent Arad, conform caietului de sarcini, la sediul beneficiarului si punctul de lucru, Arad

Tip şi durată contract: Contract de servicii, 23 luni

Criteriu de atribuire: ,, preţul cel mai mic”

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr 18, sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este atasata prezentei adrese. De asemenea, se poate obţine de la sediul asociaţiei din Arad, str Suceava nr. 18, sau se poate solicita printr-un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Depunerea ofertelor: in original, inclusiv formularele 1,2 si 3, la sediul beneficiarului, pana la data de 11 octombrie 2019, ora 10

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr. 18, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,


Resp achizitii,                                                                       Preşedinte
Dragu Marian                    Pascu Cristian


CAIET DE SARCINI
pentru Achizitie Servicii Asigurare logistică pentru organizare evenimente Verba Docent Arad


Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior în cadrul proiectului ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380 doreşte să încheie procedura de achiziţie publică, conform Manualului de Implementare aferent Programului INTERREG V-A România- Ungaria, criteriul de atribuire preţul cel mai mic, un contract de servicii, conform caietului de sarcini.

Caiet de sarcini

I.    Publicare articol presă pentru lansarea proiectului.
II.    Realizarea a 2 secțiuni noi pe cele 2 pagini de web ale partenerilor de proiect (câte o secțiune pentru fiecare partener).
III.    Asigurare logistică pentru organizarea 20 de stagii de curs/formare profesională a adulților, inclusiv vizite de studiu la PB2 Koros-Maros la Gyula.    
IV.    Asigurare logistică pentru organizarea a 4 târguri de locuri de muncă.
Valoare estimată pentru activitățile I. - IV. = 170533 RON*   
V.    Realizarea de materiale de informare și promovare.
Valoare estimată pentru activitatea V. = 61333 RON  
* - Valorile estimate reprezintă sume fara TVA   

Valoarea estimată a contractului este de: 231866 RON, fara TVA.

Serviciile ce trebuiesc prestate se vor realiza respectând următoarele condiții minimale:

I.    Publicare articol presă pentru lansarea proiectului
-    Se va realiza în luna octombrie 2019.
-    Va asigura publicarea a cel puțin un articol în mass-media locală sau regională, pentru promovarea  conferinței de lansare a proiectului, a proiectului în sine și a programului de finanțare, în scopul informării publicului larg.
-    Textul și formatul articolului/comunicatului de presă vor fi puse la dispoziție de către beneficiar.
-    Formatul publicat va fi conform manualului de vizibilitate al programului.
-    Publicarea se va face după acordarea a aprobării ”bun de tipar” din partea beneficiarului.

II.    Realizarea a 2 secțiuni noi pe cele 2 pagini de web ale partenerilor de proiect (câte o secțiune pentru fiecare partener).
-    Se va desfășura în perioada octombrie 2019 – august 2021.
-    Durata activității – 23 luni.
-    Cele 2 pagini de web cărora li se vor adăuga câte o secțiune nouă sunt www.ongexcelsior.ro și www.gyulavarikastely.hu
-    Structura noilor secțiuni va fi stabilită de către fiecare dintre cei 2 parteneri de proiect.
-    Noile secțiuni vor cuprinde informații referitoare la cursurile organizate, informații relevante pentru participanții la cursuri, resurse bibliografice, suporturile de curs, informații cu privire la organizarea târgurilor de locuri de muncă, articole de informare și publicitate ale proiectului.
-    Noile secțiuni vor cuprinde de asemenea informații referitoare la proiect și la programul de finanțare.
-    Formatul publicat on-line va fi conform manualului de vizibilitate al programului.
-    Informațiile încărcate on-line vor fi puse la dispoziție de către achizitor. Încărcarea informațiilor va fi realizată de către prestator.
-    După realizarea structurii noilor secțiuni ale celor 2 pagini de web, actualizarea acestora va fi asigurată de către prestator, cu informațiile puse la dispoziție de către achizitor, până la finalizarea contractului.
-    Oferta financiară va cuprinde un preț pentru realizarea celor 2 secțiuni noi și un preț pentru asigurarea mentenanței și a actualizării secțiunilor.

III.    Asigurare logistică pentru organizarea 20 de stagii de curs/formare profesională a adulților, inclusiv vizite de studiu la PB2 Koros-Maros la Gyula.
-    Se va desfășura în perioada octombrie 2019 – august 2021.
-    Durata activității – 23 luni.
-    Locații: Arad, Pecica, Petriș, Sântana, Semlac, Șiria, Socodor, Zimandul Nou, Gyula - Ungaria.
-    Pe durata zilelor de curs, atât activitate teoretică, cât și de seminarii și practică, se va asigura cursanților și lectorilor o masă, constând din fel principal, desert și apă. Numărul de porții este calculat în funcție de numărul de grupe, numărul de cursanți pe grupă și numărul de zile de curs pe grupă astfel: pentru cursul de ”agriculor eco” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, curs organizat pe durata a 20 de zile/grupă, rezultă cca. 800 de porții; pentru cursul de ”antreprenor social” 2 grupe a cca. 25 cursanți fiecare, curs organizat pe durata a 10 zile/grupă, rezultă cca. 500 de porții; pentru cursul de ”animator sportiv” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, curs organizat pe durata a 60 de zile/grupă, rezultă cca. 2400 de porții; pentru cursul de ”alpinist utilitar” 1 grupă a cca. 15 cursanți, curs organizat pe durata a 15 zile, rezultă cca. 225 de porții; pentru cursul de ”instructor sportiv” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, curs organizat pe durata a 60 de zile/grupă, rezultă cca. 2400 de porții; pentru cursul de ”îngrijitoare bătrâni la domiciliu” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, curs organizat pe durata a 60 de zile/grupă, rezultă cca. 2400 de porții; pentru cursul de ”organizator evenimente sportive” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, curs organizat pe durata a 15 zile/grupă, rezultă cca. 600 de porții; pentru cursul de ”operator în ferme ecologice mixte” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, curs organizat pe durata a 60 de zile/grupă, rezultă cca. 2400 de porții; pentru cursul de ”tehnician în reconstrucție ecologică” 1 grupă a cca. 20 cursanți, curs organizat pe durata a 20 de zile, rezultă cca. 400 de porții; pentru cursul de ”operator calculator și rețele” 4 grupe a cca. 25 cursanți fiecare, curs organizat pe durata a 10 zile/grupă, rezultă cca. 1000 de porții = total porții asigurate cursanților cca. 13125. Același tip de porții va fi asigurat și lectorilor, însumând cca. 645 de porții. Total porții asigurate = cca. 13770.
-    Pe durata zilelor de vizită de studiu, se va asigura cursanților și lectorilor o gustare (un sandwish, hamburger sau salată și un fruct pentru fiecare cursant și lector) și masa, constând din fel principal, desert și apă pentru fiecare cursant și lector. Pentru fiecare curs se vor organiza câte 1-2 zile de vizită de studiu, astfel: pentru cursul de ”agriculor eco” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, 2 vizite de studiu, rezultă cca. 84 de meniuri; pentru cursul de ”antreprenor social” 2 grupe a cca. 25 cursanți fiecare, 1 vizită de studiu, rezultă cca. 52 de meniuri; pentru cursul de ”animator sportiv” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, 2 vizite de studiu, rezultă cca. 84 de meniuri; pentru cursul de ”alpinist utilitar” 1 grupă a cca. 15 cursanți, 1 vizită de studiu, rezultă cca. 16 meniuri; pentru cursul de ”instructor sportiv” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, 2 vizite de studiu, rezultă cca. 84 de meniuri; pentru cursul de ”îngrijitoare bătrâni la domiciliu” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, 2 vizite de studiu, rezultă cca. 84 de meniuri; pentru cursul de ”organizator evenimente sportive” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, 1 vizită de studiu, rezultă cca. 42 de meniuri; pentru cursul de ”operator în ferme ecologice mixte” 2 grupe a cca. 20 cursanți fiecare, 2 vizite de studiu, rezultă cca. 84 de meniuri; pentru cursul de ”tehnician în reconstrucție ecologică” 1 grupă a cca. 20 cursanți, 1 vizită de studiu, rezultă cca. 42 de meniuri; pentru cursul de ”operator calculator și rețele” 4 grupe a cca. 25 cursanți fiecare, 1 vizită de studiu, rezultă cca. 104 de meniuri; rezultă total meniuri cca. 676.
-    Se vor asigura participanților pe durata desfășurării cursurilor și vizitelor în teren consumabilele aferente logisticii deplasărilor, altele decât cele folosite la organizarea activității de curs și activităților practice - șervețele hârtie, șervețele umede, hârtie înregistrare participanți la eveniment, soluții dezinfectate, săpun și altele.
-    Se vor închiria spatii pentru organizarea a cel puțin 6 stagii de curs, pe o durată de cca. 3 luni fiecare, cu participarea a cca. 20 de cursanți la fiecare curs, în localități precum Pecica, Petriș, Sântana, Semlac, Șiria, Socodor, Zimandul Nou. Spatiile de curs vor corespunde condițiilor de organizare cursuri impuse de către instituția care autorizează cursurile – AJPIS.

IV.    Asigurare logistică pentru organizarea a 4 târguri de locuri de muncă.
-    Se va desfășura în perioada martie 2020 – august 2021.
-    Durata activității – 18 luni.
-    Locație: Municipiul Arad.
-    Număr evenimente: 4 evenimente, în câte o zi fiecare târg.
-    Număr participanți: cel puțin 50 de participanți din grupul țintă la fiecare din cele 4 evenimente – total 200 participanți din grupul țintă.
-    Se vor închiria spații pentru organizarea celor 4 evenimente, care să asigure buna organizare a fiecărui eveniment, respectiv participarea celor cel puțin 50 de membri ai grupului țintă.
-    Se vor asigura participanților pe durata desfășurării târgurilor consumabilele aferente logisticii de eveniment, altele decât cele folosite la organizarea activității de curs și activităților practice - șervețele hârtie, șervețele umede, hârtie înregistrare participanți la eveniment, soluții dezinfectate, săpun și altele.
-    Se vor asigura la fiecare eveniment echipamente audio-video necesare organizării: 1 videoproiector, 1 laptop, 1 ecran proiecție, 1 sistem sonorizare.
-    Prestatorul va publica câte un articol publicitar în presa locală sau regională scrisă, tipărită, relevantă pentru județul Arad, înainte de fiecare dintre cele 4 târguri – total 4 articole publicitare. Dimensiunea articolului publicat va fi cel puțin A5, policromie.
-    Unul dintre târguri va fi organizat cu ocazia desfășurării Agromalim Arad 2020, la Expo Arad. Cu această ocazie prestatorul va asigura închirierea unui spațiu interior în cadrul Expo Arad, cu o suprafață de cca. 50m2. Va asigura folosirea unor materiale de promovare și de identitate vizuală, în concordanță cu reglementările programului, precum și cu cele ale CCIA Arad – Expo Arad (materiale realizate în cadrul activității V. a contractului, precum și alte materiale solicitate de organizatorul Agromalim 2020 – CCIA Arad). Pe toată durata evenimentului, prestatorul va asigura masa participanților din partea achizitorului, inclusiv băuturi răcoritoare – expozanți cu oferte de locuri de muncă – până la 20 reprezentanți ai societăților angajatoare. Va asigura pe toată durata evenimentului, la standul închiriat pentru proiect, snackuri și apă pentru reprezentanții grupului țintă, care își manifestă interesul de a ocupa un loc de muncă. Va asigura cazarea reprezentanților societăților cu oferte de locuri de muncă ce vin din partea achizitorului la eveniment din afara orașului – după caz și la solicitarea expresă a acestora.

V.    Realizarea de materiale de informare și promovare
Se vor realiza următoarele materiale de informare și promovare:
-    Pliante: 2000 buc., format A4, color, pliate în trei, tipărite pe ambele feţe, suport carton lucios de min. 150 gr, 2 biguri și 2 falțuri, bilingve română-maghiară.
-    Mapă eveniment pentru documente: 100 buc., format A3+ pliabil în 2, policromie, cu buzunar în interior pe partea dreaptă jos, din carton de min. 250 gr.
-    Tricouri promoționale: 1000 buc., culoare turcoaz sau verde mentă, modele femei – 500 buc. și bărbați – 500 buc., de mărimi diferite – 50 XXL, 100 XL, 250 L, 300 M, 200 S și 100 XS.
-    Bannere tip roll-up: 4 buc., mărime min. 85/200 cm, 2 fețe, tipărit policromie, geantă/sac transport inclusă pentru fiecare.
-    Bannere tip steag – pană: 4 buc., înălțime minim 4 m, suprafața tipărită de min. 85x375 cm, imprimat policromie pe material textil, cu un suport cu picioare metalice pliabile și un suport țăruș, geantă/sac transport inclus pentru fiecare.
-    Bannere tip pop-up: 2 buc., imprimare policromie pe material textil, dimensiunea de minim L 3 x H 2.3m, curbat, imprimat cu cerneluri ecologice, fără miros sau solvenți dăunători, structura din aluminiu, 2 spoturi halogen sau LED, cu geantă/sac transport pentru fiecare.
-    Sistem de prezentare Counter Expo Desk: 3 buc., dimensiunea de min. H 1.27m x L 0.9m x l 0.47m, curbat, structură aluminiu, top din lemn, banner imprimat policromie, geantă/sac transport inclus pentru fiecare.
-    People stopper: 4 buc., dublu, mărime min. 100x70cm, structură aluminiu, două fețe, imprimat policromie.
-    Stâlpi ghidare și oprire persoane cu bandă retractabilă și bază solidă: 20 buc., înălțime stâlp min. 92 cm., lungime bandă – min. 180 cm, lățime bandă min. 5 cm, stâlp de min. 6kg, stâlpi cu posibilitate de atașare între ei prin banda retractabilă.
Informațiile necesare realizării materialelor vor fi asigurate de către achizitor.
Designul materialelor va fi realizat de către achizitor, în conformitate cu Manualul de Vizibilitate al Programului Interreg VA România – Ungaria 2014-2020.
Pregătirea pentru tipar a materialelor va fi realizată de către prestator. Realizarea materialelor se va îndeplini doar după ce prestatorul obține ”bun de tipar” din partea achizitorului. Realizarea materialelor se va îndeplini de către prestator în cel mult 5 zile lucrătoare după ce obține ”bun de tipar” din partea achizitorului.
Materialele se vor realiza integral până la date de 31.12.2019.

Condiții generale de realizare a contractului de către prestator:
-    Asigurarea personalului necesar pentru desfășurarea activităților propuse, cu excepția personalului achizitorului.
-    Asigurarea logisticii pentru îngrijire medicală pe perioada de desfășurare a activităților I. - IV, respectiv 2 truse de prim ajutor complete, medicamente de bază.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII  FINANCIARE / OFERTEI

Adresa unde se depun ofertele în original: mun. Arad, str. Suceava, nr. 18, jud. Arad.
Data limita de depunere: - 11 octombrie 2019
Ora limita: - ora 10
Ofertele se vor depune astfel: Propunerea financiara ( conform formularului de oferta si anexa la formular de oferta), declaratia privind evitarea conflictului de interese, precum si documentele solicitate se vor depune in plic inchis.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate.
Oferta trebuie semnata de ofertant sau de o persoana imputernicita de catre acesta.
Oferta care nu va respecta specificațiile minime din Caietul de sarcini va fi considerata neconformă.
Oferta financiară - preţul ofertei trebuie să fie în LEI, cu prezentarea TVA separat.
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei
Poate fi retrasa, sau modificata numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea acesteia decat sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.
Ofertele depuse după data şi ora limită de depunere nu vor fi luate în considerare.


Documente solicitate pe langa formularele 1,2 si 3.

1.    Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă. Documentul va fi prezentat: in original sau in în copie lizibilă "conform cu originalul".
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunerea a ofertelor.
In cazul ofertantilor care nu sunt inregistrati la Registrul Comertului se vor depune copie CIF si actul constitutiv actualizat / echivalent.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Informatii administrative: Limba in care poate fi redactata oferta: limba romana


Toate rezultatele sau drepturile legate de proiect, inclusiv drepturile de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obținute prin implementarea sau ca rezultat al implementării contractului, cu excepția situațiilor în care astfel de drepturi există dinainte de contract, vor reprezenta proprietatea Asociatiei Excelsior.Valoare estimata 231866 lei + TVA

Formularele 1 si 2 click

Formularul 3 click

 

Nr. 170 / 30.09.2019

Clarificare caiet de sarcini

REF: Achizitie Servicii Asigurare logistică pentru organizare evenimente Verba Docent Arad

Denumire proiect: Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

In caietul de sarcini a avut loc o eroare de redactare, astfel:

la pozitia - Mapă eveniment pentru documente:

100 buc., format A3+ pliabil în 2, policromie, cu buzunar în interior pe partea dreaptă jos, din carton de min. 250 gr.,

numarul corect de exemplare este 1000 buc.

Peste tot, inclusiv in formularul de oferta, se va folosi numarul corect, adica 1000 buc.

Resp achizitii, Preşedinte

Dragu Marian Pascu Cristian

 

 

 

Resp achizitii,                                                                       Preşedinte
Dragu Marian                                                                       Pascu Cristian