Achizitie echipamente
PDF Print Email

13.11.2012 Anunt nr. 54 din 13.11.2012 atribuire contract:

Contractul a fost incheiat cu SC Nextnet SRL la valoarea de 123.575 lei + TVA

 

 

Numarul si data anuntului 13 din 19 octombrie 2012

Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie directă

Persoana juridică achizitoare: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior

Achiziţie bunuri necesare funcţionării UIP si bunuri pentru întarirea capacitatii institutionale de management a ariilor naturale protejate,

in cadrul poriectului

Elaborarea planului de management pentru ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi ariile protejate conexe”

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

Obiectul achizitiei: soft GIS, GPS semi-profesional, stereomicroscop, fotometru portabil, multimetru portabil, oximetru portabil, scaner cu imprimanta A0

Valoare estimata: 128680 RON + TVA

Data limita de depunere a ofertelor: 01 noiembrie 2012, ora 10

Modalitatea de depunere a ofertelor: la punctul de lucru al asociatiei, Arad, Bd. Revoluţiei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1

Data anuntului: 25 octombrie 2012

 

icon Click aici pentru solicitare oferta achizitie echipamente