Achizitie mobilier outdoor Xparc2
PDF Print Email

Nr. 35 / 02.04.2019

Invitatie depunere oferta

REF: Achizitie mobilier outdoor

Denumire proiect: ”Dezvoltarea unui Spatiu Inclusiv si Centru de Cunoastere Transfrontaliera”, cod eMS – ROHU-158

Denumire contract: Achizitie mobilier outdoor

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia directa, având ca obiect ”Dezvoltarea unui Spatiu Inclusiv si Centru de Cunoastere Transfrontaliera”, cod eMS – ROHU-158

Obiectul şi locul de implementare a contractului: achizitia a 10 mese, 20 scaune, 10 pavilioane, Arad

Tip şi durată contract: Contract de furnizare, durata 1 luna

Criteriu de atribuire: ,, preţul cel mai mic”

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr 18, sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este atasata prezentei adrese. De asemenea, se poate obţine de la sediul asociaţiei din Arad, str Suceava nr. 18, sau se poate solicita printr-un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr. 18, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Resp achizitii, Preşedinte

Cocirca Andra Pascu Cristian


CAIET DE SARCINI

pentru Achizitie mobilier outdoor

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui Spatiu Inclusiv si Centru de Cunoastere Transfrontaliera”, cod eMS – ROHU-158 doreşte să încheie procedura de achiziţie publică, achizitie directa, criteriul de atribuire preţul cel mai mic, un contract de furnizare: Achizitie mobilier outdoor

Specificatiile tehnice minime sunt:

masa: din plastic, diametru minim 90 cm, inaltime minim 72 cm

scaun: din plastic, dimensiuni minime 46 x 55 x 90cm

pavilion: forma patrata, cadru metalic, dimensiune lungime minim 300 cm, dimensiune latime minim 300 cm

Valoare estimata: 4390 lei + TVA

Resp achizitii, Preşedinte

Cocirca Andra Pascu Cristian