Achizitie IT Verba Docent
PDF Print Email

Nr.  56 / 25.07.2019

Invitatie depunere oferta


REF: Achizitie echipamente IT

Denumire proiect: ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Denumire contract: Achizitie echipamente IT

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia cu 3 oferte, conform manualului de implementare, având ca obiect ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Obiectul şi locul de implementare a contractului: furnizarea de echipamente IT, conform caietului de sarcini, Arad

Tip şi durată contract: Contract de furnizare, o luna

Criteriu de atribuire: ,, preţul cel mai mic”

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr 18, sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este atasata prezentei adrese. De asemenea, se poate obţine de la sediul asociaţiei din Arad, str Suceava nr. 18, sau se poate solicita printr-un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Depunerea ofertelor: in original, inclusiv formularele 1,2 si 3, la sediul beneficiarului, pana la data de 2 august 2019, ora 10

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr. 18, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,


Resp achizitii,                                                                       Preşedinte
Dragu Marian                                            Pascu Cristian

Caiet de sarcini echipamente IT Verba Docent

Formularele 1 si 2 IT Verba Docent

Formularul 3 IT Verba Docent