Achizitie evenimente Xparc
PDF Print Email

Nr.  96 / 13.06.2019

Invitatie depunere oferta


REF: Asigurare logistică pentru organizare evenimente X-PARC 2.0 Arad

Denumire proiect: ”Dezvoltarea unui Spatiu Inclusiv si Centru de Cunoastere Transfrontaliera”, cod eMS – ROHU-158

Denumire contract: Asigurare logistică pentru organizare evenimente X-PARC 2.0 Arad

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia directa, având ca obiect ”Dezvoltarea unui Spatiu Inclusiv si Centru de Cunoastere Transfrontaliera”, cod eMS – ROHU-158

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Asigurare logistică pentru organizare evenimente X-PARC 2.0 Arad, conform caietului de sarcini

Tip şi durată contract: Contract de servicii, durata 6 luni

Criteriu de atribuire: ,, preţul cel mai mic”

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr 18, sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este atasata prezentei adrese. De asemenea, se poate obţine de la sediul asociaţiei din Arad, str Suceava nr. 18, sau se poate solicita printr-un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr. 18, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,


Resp achizitii,                                                                       Preşedinte
Cocirca Andra                    Pascu Cristian


CAIET DE SARCINI
pentru Publicare articol media

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui Spatiu Inclusiv si Centru de Cunoastere Transfrontaliera”, cod eMS – ROHU-158 doreşte să încheie procedura de achiziţie publică, Achizitie cu 3 oferte conform Manualului de Implementare RO-HU, criteriul de atribuire preţul cel mai mic, un contract de servicii: Asigurare logistică pentru organizare evenimente X-PARC 2.0 Arad pentru:


I.    Organizare Eco-tabere în Pădurea Ceala - Arad.   
II.    Participare la Eco-festivalul Lavandei - Bekescsaba.   
III.    Realizarea de materiale de promovare.

Valoarea estimată a contractului este de: 52.385,31 RON, inclusiv TVA.

Serviciile ce trebuiesc prestate se vor realiza respectând următoarele condiții minimale:

I.    Organizare Eco-tabere în Pădurea Ceala - Arad

-    Se vor organiza în perioada iunie-septembrie 2019.
-    Durata efectivă activității – 16 acțiuni a câte o zi fiecare.
-    Locație: Arad, Pădurea Ceala – Parcul Natural Lunca Mureșului.
-    Se vor asigura participanților (20 persoane/zi – personal propriu al achizitorului și partenerului de proiect, copii participanți) o masă caldă, compusă din supă/ciorbă, fel principal și desert, precum și apă/băuturi răcoritoare și o gustare compusă dintr-un baton de ciocolată și un fruct (măr sau banană).
-    Se va asigura transportul participanților (cca. 20 persoane/zi), pe toată durata de desfășurare a activităților, de 16 zile, respectiv câte o zi fiecare. Transportul se va desfășura pe relația Bekescsaba (Ungaria) – Arad și retur, pentru copiii și participanții din Ungaria și respectiv transport local pentru copiii și participanții din România.
Coordonatele exacte, locuri și ore de plecare, vor fi stabilite cu exactitate între achizitor și prestator cu cel puțin o săptămână înainte de desfășurarea efectivă a expediției.
Se va asigura de către prestator suficient spațiu pentru a transporta bagajele participanților și materialele necesare desfășurării activității, precum și elementele logistice necesare campării, luării mesei etc.
-    Va asigura publicarea a cel puțin două articole în mass-media locală, unul înainte de desfășurarea activităților, pentru promovarea  acestora și unul în urma desfășurării activităților, de informare a publicului larg.
-    Se va întocmi și se va asigura completarea tabelului de prezență la eveniment.

II.    Participare la Eco-festivalul Lavandei - Bekescsaba

-    Se va organiza în luna august 2019.
-    Durata activității – 1 zi.
-    Locație: Bekescsaba - Ungaria.
-    Se va desfășura într-un spațiu pus la dispoziție de către liderul de proiect.
-    Se vor asigura participanților, producători locali și organizatori din partea achizitorului, cca. 25 de persoane, 3 mese pe zi, dintre care prânzul și cina să fie mese calde, prânzul să fie compus din supă/ciorbă, fel principal și desert, iar cina din fel principal și desert, precum și apă/băuturi răcoritoare. Se vor oferi cina, în seara dinaintea evenimentului, micul dejun și prânzul în ziua evenimentului, cazare.
-    Se vor asigura participanților pe durata acțiunii, respectiv 25 persoane/zi – personal propriu al achizitorului și producători locali, următoarele: un baton de ciocolată, un fruct (măr sau banană) și o sticlă de 2 litri de apă.
-    Se va asigura transportul participanților (cca. 25 persoane), pe relația: Arad – Bekescsaba și retur.
Coordonatele exacte, locuri și ore de plecare, vor fi stabilite cu exactitate între achizitor și prestator cu cel puțin o săptămână înainte de desfășurarea efectivă a târgului.
Se va asigura de către prestator suficient spațiu pentru a transporta bagajele producătorilor locali, reprezentanților achizitorului, precum și materialele necesare desfășurării activității.
-    Se va asigura de către prestator personal suficient pentru pregătirea standurilor expoziționale, cu sprijinul și sub coordonarea reprezentanților achizitorului și a producătorilor locali.
-    Se va întocmi și se va asigura completarea tabelului de prezență la eveniment.

III.    Realizarea de materiale de promovare

Se vor realiza următoarele materiale de promovare:
-    Bannere tip steag - pană: 4 buc, înălțime minim 4 m – pentru 2 buc și minim 5 m – pentru 2 buc. Fiecare banner steag va avea un suport tip cui și un suport cu picioare metalice pliabile (cu greutate – după caz). Imprimarea se va face în format policrom, pe material textil. Termen de realizare 28.06.2019.
-    Banner-e tip Pup-up: 2 buc, imprimare policromie pe material textil, dimensiunea de cel puțin L 2.2m x H 2.2m, imprimat cu cerneluri ecologice, fără miros sau solvenți dăunători, structura din aluminiu cu brațe de fixare mecanice. Termen de realizare 31.07.2019.
-    Poartă promoțională gonflabilă: 1 buc. Din material PVC, imprimată în format policromie, dimensiunea lățime minim 4 m, înălțime minim 2.8 m, cu compresor inclus. Termen de realizare 31.07.2019.
-    Tricou promoțional: 180 buc., de culoare mov sau verde, imprimate cu însemnele programului și partenerilor, din bumbac sau bumbac cu poliester. Dimensiuni: cca. 40 buc XS, 50 buc S, 50 buc M, 25 buc L, 15 buc XL. Termen de realizare 28.06.2019.
Designul materialelor va fi realizat de către achizitor, în conformitate cu Manualul de Vizibilitate al Programului Interreg VA România – Ungaria 2014-2020.
Realizarea materialelor se va îndeplini doar după ce prestatorul obține ”bun de producție” din partea achizitorului. Realizarea materialelor se va îndeplini de către prestator în cel mult 5 zile lucrătoare după ce obține ”bun de producție” din partea achizitorului.

Condiții generale de realizare a contractului de către prestator:
-    Experiență în desfășurarea de activități similare – cel puțin un contract. Se probează cu prezentarea în copie simplă a unui contract care să cuprindă prestarea/desfășurarea de activități similare.
-    Recomandat: Experiență de lucru în cel puțin un contract desfășurat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (HURO). Daca exista, se prezinta în copie simplă  un contract care să cuprindă prestarea/desfășurarea de activități în cadrul unui proiect implementat prin HURO.
-    Asigurarea personalului necesar pentru desfășurarea activităților propuse, cu excepția personalului achizitorului, inclusiv personal de asistență medicală pe perioada de desfășurare a activităților I. și II.
-    Asigurarea logisticii pentru îngrijire medicală pe perioada de desfășurare a activităților I. și II, respectiv 2 truse de prim ajutor complete, medicamente de bază.
-    Asigurarea necesarului de consumabile (de birou – hârtie, pixuri, creioane etc.) și materiale necesare pentru desfășurarea activităților I. și II. (banner steag, banner pop-up etc.).
-    Pregătirea invitațiilor și a listelor de participanți la activitățile desfășurate, I. și II..


MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII  FINANCIARE / OFERTEI

Adresa unde se depun ofertele în original: mun. Arad, str. Suceava, nr. 18, jud. Arad.
Data limita de depunere: - 21 iunie 2019
Ora limita: - ora 10
Ofertele se vor depune astfel: Propunerea financiara ( conform formularului de oferta si anexa la formular de oferta), declaratia privind evitarea conflictului de interese, precum si documentele solicitate se vor depune in plic inchis.
Oferta financiara va fi formulata conform tabelului urmator:

Etape    COST (lei)
Va fi completat de fiecare ofertant    SERVICII INCLUSE
I.    Organizare Eco-tabere în Pădurea Ceala - Arad        Conform caiet de sarcini
II.    Participare la Eco-festivalul Lavandei - Bekesc        Conform caiet de sarcini
III.    Realizarea de materiale de promovare         Conform caiet de sarcini
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate.
Oferta trebuie semnata de ofertant sau de o persoana imputernicita de catre acesta.
Oferta care nu va respecta specificațiile minime din Caietul de sarcini va fi considerate neconformă.
Oferta financiară - preţul ofertei trebuie să fie în LEI, cu prezentarea TVA separat.
Plăţile în baza acestui contract vor fi efectuate în lei, conform etapelor de prestare stabilite.
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei
Poate fi retrasa, sau modificata numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea acesteia decat sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.
Ofertele depuse după data şi ora limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei:
1.    Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, prestarea lucrărilor respectiv serviciilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine). Documentul va fi prezentat: în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul", semnat autorizat și ștampilat.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunerea a ofertelor.
In cazul ofertantilor care nu sunt inregistrati la Registrul Comertului se vor depune copie CIF si actul constitutiv actualizat / echivalent.

2.    Ofertantul trebuie sa facă dovada capacităţii de care dispune pentru îndeplinirea contractului, capacitatea tehnică şi profesională

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Informatii administrative: Limba in care poate fi redactata oferta: limba romana

Toate rezultatele sau drepturile legate de proiect, inclusiv drepturile de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obținute prin implementarea sau ca rezultat al implementării contractului, cu excepția situațiilor în care astfel de drepturi există dinainte de contract, vor reprezenta proprietatea Asociatiei Excelsior.

Formulare 1 si 2 click aici

Formular 3 click aici

 

Resp achizitii,                                                                       Preşedinte
Cocirca Andra                                                       Pascu Cristian